Contractmanagement, gewoon goed geregeld

Zelfstandig professionals willen zich niet teveel bezig houden met administratie. Driessen Professionals begrijpt dat en ontzorgt in je ondernemerschap.

Met de ingang van de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties), zijn opdrachtgevers mede verantwoordelijk voor het juist en rechtmatig inrichten van de inzet van zelfstandige professionals. Een onvolledige of onjuiste werkwijze leidt ertoe dat de Belastingdienst concludeert dat er een dienstbetrekking tussen jou en de opdrachtgever bestaat. Met de nodige (financiële) consequenties tot gevolg.

Driessen Professionals ontzorgt

Driessen Professionals heeft een eigen door de Belastingdienst goedgekeurde en geregistreerde modelovereenkomst die ervoor zorgt dat jij als zelfstandige professional zorgeloos je opdracht uitvoert bij je opdrachtgever. Driessen Professionals is jouw contractpartij. Als zelfstandig professional ontzorgt Driessen Professionals je waar mogelijk.

Gewoon goed geregeld

Bij deze dienstverlening wordt Driessen Professionals een derde partij in de samenwerking. Wij gaan, op basis van een goedgekeurde overeenkomst van opdracht, een (raam)overeenkomst aan met de organisatie en jou als zelfstandige professional.

Je bent ondernemer. En blijft ondernemer. Driessen Professionals is contractpartij om te zorgen dat alle administratieve en juridische processen goed verlopen. Wij zorgen voor een correcte (digitale) afhandeling van contracten, administratieve zaken, online urenregistratie, tijdige betalingen en een heldere en persoonlijke communicatie. En dat zónder het doorberekenen van kosten. Uiteraard bepaal jij in overleg met de organisatie het tarief. Op die manier zijn zowel jij als ondernemer als opdrachtgever verzekerd van de juiste inzet voor de opdracht.