HRM professionals

Het succes van organisaties in de publieke sector is steeds meer afhankelijk van de afdeling HRM. En daar zijn de HRM consultants van Driessen Professionals zich van bewust.

De afdeling HRM heeft de kans om de komende jaren haar stempel te drukken op de vele uitdagingen. Zoals steeds ouder wordende medewerkers langer duurzaam inzetbaar houden, flexibilisering van werk, schaarste op de arbeidsmarkt, de balans tussen privacy en HR Analytics en de toenemende digitalisering met e-HRM. Wij gaan niet beweren dat deze uitdagingen met de inzet onze HRM-consultants als sneeuw voor de zon verdwijnen, maar wel dat zij u écht verder helpen.

Onze HRM-consultants zijn de verbinder tussen doelen en doen, tussen mens en organisatie, tussen manager en medewerker, de signalerende factor met betrekking tot interne en externe ontwikkelingen, de initiator als het gaat om organisatiestructuur, -cultuur en -strategie. Met als doel dynamische en toekomstbestendige organisaties in de overheid, het onderwijs, zorg & welzijn en cultuursector.

HRM thema's

Het vak van HRM is breed. Met een diversiteit aan consultants zijn we in staat om u te helpen met een aantal belangrijke thema’s.

Om als HRM afdeling in te spelen op ontwikkelingen wilt u een goed functionerende personeels- en salarisadministratie. Veranderende systemen en wet- en regelgeving maken dit een proces dat continu in ontwikkeling is. Maar ook het actualiseren van arbeidsvoorwaarden is een terugkerend fenomeen in zowel het onderwijs, zorg & welzijn, cultuur als de overheid. Zo legt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) een groot beslag op HRM-afdelingen in de overheid. En bij het actualiseren of harmoniseren van arbeidsvoorwaarden helpt een overzichtelijk stappenplan een organisatie snel verder naar een toekomstbestendig arbeidsvoorwaardenpakket. Onze HRM-consultants zijn direct inzetbaar om deze thema's onder controle te brengen of uw organisatie hierin tijdelijk te ondersteunen.

Vitaliteit en gezondheid, mee kunnen met veranderingen, ruimte voor ontwikkeling. Duurzame inzetbaarheid is een breed thema binnen HRM dat steeds meer aandacht krijgt. Maar hoe gaat u ervoor zorgen dat medewerkers zelf de regie nemen? Wij denken dat een individuele aanpak de sleutel tot succes is. Ga in gesprek met medewerkers om te weten wat ze nodig hebben om goed te functioneren én hoe ze nu en in de toekomstwaarde kunnen toevoegen. Onze HRM-consultants helpen bij het begeleiden en ondersteunen van zowel mensen als organisaties bij duurzame inzetbaarheid.

Strategische personeelsplanning is pas echt van toegevoegde waarde voor de organisatie als dit gecombineerd wordt met HR Analytics. Het koppelen van verschillende data-bronnen om daar inzichten uit te halen is niet alleen meer een nut. Maar inmiddels noodzaak. HR Analytics biedt op basis van data de mogelijkheid om uitspraken te doen over toekomstig gedrag en over de ontwikkelmogelijkheden van groepen medewerkers. Dit zegt veel over het potentieel van het huidige personeelsbestand en is een belangrijke basis voor strategische personeelsplanning. Op basis van deze inzichten kan een vertaling worden gemaakt naar een duurzaam beleid rondom instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. Waar u ook staat, onze HRM-consultants gaan graag met u aan de slag met deze thema’s.

Met de huidige arbeidsmarktvoorspellingen voor de publieke sector gaat recruitment & employer branding tot de belangrijkste onderwerpen voor HRM uitgroeien. Gelukkig is werken in de non-profit sector ongekend populair. Diverse onderzoeken wijzen dit uit. Toch hebben organisaties in de overheid, het onderwijs, zorg & welzijn en cultuur moeite om de juiste mensen te vinden, binden en boeien. Bouw een sterk werkgeversmerk luidt daarbij het devies. Maar ook job branding of sector, misschien zelfs regio branding, behoort tot de mogelijkheden. Zodra HRM zich ook bezighoudt met branding, profiteert de recruitment daar aanzienlijk van. Maar recruitment vraagt ook om een consistente aanpak. Waarbij de combinatie van digitaal en persoonlijk meer dan ooit een rol speelt. Onze HRM-consultants zijn zich hiervan bewust en ondersteunen u hier graag bij.

HRM speelt een centrale rol in het ontwikkelen van (jong) talent. Het opzetten van een talentenpool is voor de publieke sector een sterk wapen in de strijd om talent. De HRM-consultants van Driessen Professionals helpen u hierbij. Een talentenpool of traineeship is gericht op een specifiek domein of vakgebied, of meer algemeen op vaardigheden en competenties. Ontwikkeld voor hoogopgeleide professionals of specifieke specialisten. De HRM-consultants vertalen uw behoeften naar een talentenpool op maat. Om een talentenpool te laten slagen, geloven wij in een aantal specifieke bouwstenen. Een zorgvuldig geselecteerde groep van kandidaten die klaar zijn om te starten, goed werkgeverschap, een uitgebalanceerd opleidings- en ontwikkelingsprogramma en ten slotte goede begeleiding. 

Het klassieke functioneringsgesprek en het beoordelen van medewerkers staan ter discussie. Veel HRM’ers onderzoeken de mogelijkheden van 360-graden feedback, real-time feedback of andere manieren om de gesprekkencyclus vorm te geven. Dit is een kans om met het nieuwe beoordelen een cultuur te creëren van continue feedback. Onze HRM-consultants gaan graag met u het gesprek aan en verkennen de mogelijkheden, passend bij uw organisatie.

Een ‘High Performance’-organisatie is een organisatie die vijf jaar lang significant betere resultaten behaalt dan vergelijkbare organisaties. Een goed presterende organisatie in de publieke sector behaalt betere resultaten en is een aantrekkelijk werkgeversmerk. Maar de ontwikkeling naar een HPO vraagt onderzoek, inzet en ontwikkeling op de verschillende onderdelen. In samenwerking met onze partner HPO Center hebben wij een tool ontwikkeld waarmee u snel zicht krijgt op de kwaliteiten van uw organisatie. Zo werkt u toe naar een High Performance Organisatie.

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is een feit. Vanaf 1 januari 2020 krijgen ambtenaren bij de overheid zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten als werknemers in het bedrijfsleven. De Wnra is voor onder andere rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen en ZBO’s een flinke transitie die de nodige voorbereiding van de afdeling HRM vraagt. Zo is er nieuwe kennis over een nieuwe wet en een nieuwe cao nodig, om dit op de juiste manier door te voeren én communiceren richting medewerkers. Maar ook de processen moeten waar nodig aangepast worden. De HRM-consultants helpen u graag bij de verschillende fases. Lees meer over ondersteuning bij de implementatie van de Wnra.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wilt u interim ondersteuning of specialistisch advies over een bepaald HRM-thema? Onze HRM-consultants blinken uit in de wijze waarop zij verbinding maken. Ze zijn pragmatisch, betrokken en hebben een hart voor de publieke sector. En ze bieden u ondersteuning én het juiste advies op de momenten dat u dat wenst. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.