Zzp contractmanagement

Is goed opdrachtgeverschap uw uitgangspunt bij de inzet van zzp’ers? Met zzp-contractmanagement van Driessen Professionals geeft u hier direct invulling aan.

Zelfstandig professionals (zzp’ers) in de publieke sector zijn van vitaal belang. Deze groep is omvangrijk en maakt bij veel organisatie een waardevol onderdeel uit van de flexibele schil. En dit moet gewoon goed geregeld zijn. Zodat zzp’ers mooie opdrachten doen waar uw organisatie mee geholpen is. Kies daarom voor zzp-contractmanagement bij Driessen Professionals.

Want als u kiest voor zzp-contractmanagement bij Driessen Professionals voldoet u als publieke organisatie niet alleen aan de wettelijke inspanningsverplichting, maar geeft u ook het goede voorbeeld. Waarom? U houdt overzicht over uw inhuur en zelfstandig professionals krijgen tijdig (vooruit) betaald. En dit kost zelfstandig professional niets. Uw tariefafspraken facturen wij één-op-één door. Want dat past bij goed opdrachtgeverschap in de publieke sector vinden wij.

Gewoon goed geregeld

Driessen Professionals is een derde contractpartij in de samenwerking. Wij gaan, op basis van een goedgekeurde overeenkomst van opdracht, een (raam)overeenkomst aan met uw organisatie en de zelfstandige professional(s) en/of diens leverancier. De zogenoemde driehoeksverhouding waarvoor Driessen uiteraard NEN-gecertificeerd is. Door het aangaan en beheren van inhuurcontracten nemen wij de inhuurrisico’s van u over en ontzorgen wij u op administratief gebied.

U kunt een eigen maatwerkovereenkomst opstellen en voorleggen aan de Belastingdienst. Maar u kunt ook gebruik maken van Driessen als tussenpersoon. Driessen heeft een eigen door de Belastingdienst goedgekeurde en geregistreerde overeenkomst die ervoor zorgt dat de zelfstandige professional bij uw organisatie de opdracht uitvoert. Met Driessen als mede contractpartij.

Werkwijze

Opdracht- en tariefafspraken maakt u met de zelfstandig professionals. Pas als hier overeenstemming over bereikt is, komt Driessen in beeld. Om te zorgen dat u geen omkijken heeft naar de administratieve, financiële en juridische zaken, verzorgen wij de volgende zaken voor u:

  • digitaal aanmeldproces;
  • controle op zelfstandig ondernemerschap en benodigde documenten en registraties;
  • controle op polis bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
  • opstellen, beheren en aangaan van door Belastingdienst goedgekeurde opdrachtovereenkomsten;
  • overnemen van arbeidsrechtelijke en fiscale risico’s;
  • controle van praktische uitvoering gerelateerd aan de opgestelde overeenkomst middels een tevens door de Belastingdienst goedgekeurd control framework;
  • digitale urenregistratie en facturatie: u ontvangt als opdrachtgever één (verzamel) factuur;
  • betalen van de zelfstandige professional(s).

Het enige waar u verantwoordelijk voor bent is de afspraken en aansturing van de zzp’er. En natuurlijk de betaling van de verzamelfactuur voor de zzp’ers.

Goed opdrachtgeverschap

Niet alleen uw organisatie bieden wij een goede dienstverlening, maar ook de zelfstandige professional. Naast de basiszaken zoals een correcte (digitale) afhandeling van administratieve zaken, online urenregistratie, tijdige betalingen en een heldere communicatie, bieden wij de met Driessen Professionals verbonden zelfstandige professionals gedurende de looptijd van hun opdracht(en) enkele extra’s. Zo krijgen de zelfstandige professionals toegang tot een besloten online zzp-community, diverse bijeenkomsten en events en bieden wij hen aanvullende services.