Zzp advies

De inzet van zzp’ers vraagt om zorgvuldigheid. Zeker voor organisaties in publieke sector. Met een zzp-advies van Driessen Professionals weet u direct of u voldoet aan de wettelijke eisen.

De wet DBA is ingevoerd maar de handhaving is uitgesteld tot 1 juli 2018. Opdrachtgevers en zzp’ers krijgen tot die tijd geen boete op naheffing als zij niet werken conform de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties.

Toch bent u als opdrachtgever verantwoordelijk voor de werkrelatie met zelfstandige professionals. Zeker organisaties in de publieke sector willen het goede voorbeeld geven en werken conform de laatste wet- en regelgeving. Met zzp-advies van Driessen Professionals krijgt u antwoord op de vraag: is onze organisatie al wet DBA proof?

Met drie simpele stappen weet u of u voldoet aan de wet DBA. Met ons zzp-advies bekijken we of en bij welke stappen u hulp kunt gebruiken om aan de laatste wet- en regelgeving te voldoen.

Stap 1
Huidige situatie

Scan van uw huidige zzp-inzet

  • In kaart brengen zzp-inzet binnen uw organisatie.
  • Controle aantallen, opdrachten, inhuur & beleid.

Resultaat: overzicht van de zzp-inzet binnen uw organisatie, de huidige omschreven opdrachten en het al dan niet aanwezige beleid.

Stap 2
Gewenste situatie

Definiëren beleid rond inhuur zzp’ers

  • Juridische toetsing van het overzicht uit stap 1.
  • Inzicht in hoeverre zzp’ers, uw inhuurbeleid en overeenkomsten voldoen aan de wet DBA.
  • In kaart brengen mogelijke risico’s van de inzet van huidige zzp-opdrachten en formuleren van eventuele verbetervoorstellen.

Resultaat: adviesrapportage over de inrichting en mogelijkheden van de (huidige) zzp-inzet binnen uw organisatie conform de wet DBA.

Stap 3
Aan de slag

Implementatie van de gewenste situatie

  • Vaststellen nieuw beleid.
  • Inrichten Control Framework conform wet DBA.

Resultaat: uw organisatie wet DBA proof.