Invoering Wnra

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is een feit. Vanaf 1 januari 2020 krijgen ambtenaren bij de overheid zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten als werknemers in het bedrijfsleven. 

De Wnra is voor onder andere rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen en ZBO’s een flinke transitie die de nodige voorbereiding van de afdeling HRM vraagt. Zo is er nieuwe kennis over een nieuwe wet en een nieuwe cao nodig, om dit op de juiste manier door te voeren én communiceren richting medewerkers. Maar ook de processen moeten waar nodig aangepast worden. De HRM-consultants helpen u graag bij de verschillende fases.

Wnra fases

De quickscan Wnra is de eerste kennismaking van uw organisatie met de Wnra. Het is een ‘light versie’ van een op maat gemaakt projectplan. In een dag controleert onze consultant de belangrijkste onderdelen voor de implementatie van de Wnra; arbeidsovereenkomst, personeelshandboek, geschillenregeling en medezeggenschap.

Wat is het resultaat voor u?

U heeft na het uitvoeren van de quickscan duidelijk in beeld hoe u scoort op de belangrijkste onderdelen van de WNRA en krijgt tips bij de implementatie van de nieuwe wet. 

De implementatie van de Wnra vraagt om een specifiek plan waarin duidelijk staat welke stappen er op welk moment genomen moeten worden. Wij bieden u ondersteuning bij het opstellen van een projectplan, specifiek voor uw organisatie. Het projectplan beschrijft op hoofdlijnen de stappen die de organisatie moet doorlopen.

Onder het project vallen de juridische aspecten van de normalisering, de communicatie richting de verschillende onderdelen van de organisatie, scholing van medewerkers en managers, het laten ondertekenen van de arbeidsovereenkomst en het aanpassen van systemen daar waar nodig.

Wat is het resultaat voor u?

Na afloop heeft u een duidelijk projectplan voor de implementatie van de Wnra, specifiek voor uw organisatie. U heeft duidelijk welke activiteiten u op welk moment moet nemen en welke beslissingen nog genomen moeten worden. Daarnaast is het projectteam bekend en hebben zij instructies gekregen over de te verrichten activiteiten.

Investering

Het opstellen van een projectplan doen wij bij u op locatie, aangezien dit veel afstemming met diverse medewerkers in de organisatie vraagt. Wij hanteren voor het projectplan een standaard invulling. Uiteraard kunnen we dit aanvullen en/of aanpassen op basis van uw wensen en behoeften. Afhankelijk van de consultant moet u rekenen op een totale investering tussen € 6.000,- en € 8.500,-.

Uw huidige lokale regelingen omvatten de arbeidsvoorwaarden die naast de CAR-UWO van toepassing zijn voor uw organisatie. Met de komst van de Wnra wijzigt de grondslag van deze regelingen (de CAR-UWO) en hebben deze regelingen geen bestaansrecht meer. We verzorgen een scan op uw lokale regelingen en controleren deze op eventuele tegenstrijdigheden met het BW en met de nieuwe cao gemeenten (zodra deze bekend is). Op deze manier weet u welk pakket aan arbeidsvoorwaarden u straks in het personeelshandboek kunt opnemen en aan uw medewerkers kunt aanbieden.

U kunt uw lokale regelingen bij ons aanbieden (indien niet alles in RAP is opgenomen), zodat wij de scan op uw regelingen uitvoeren. Indien u zelf de vergelijking wilt doen, kunt u op RAP een vergelijkingstabel vinden die u kan helpen bij het uitvoeren. Indien wij de scan verrichten ontvangt u, naast een overzicht van de regelingen met de gevonden aandachtspunten, ook een advies over de wijze waarop u met deze aandachtspunten om kunt gaan.

Wat is het resultaat voor u?

Uw lokale regelingen zijn gescand en u heeft een duidelijk overzicht van waar uw regelingen afwijken van het BW en de nieuwe cao gemeenten. Daarbij heeft u duidelijkheid over beslissingen die u moet nemen met de start van de Wnra (op basis van gevonden tegenstrijdigheden tussen lokale regelingen, BW en cao gemeenten).

Investering

Dit is afhankelijk van de kwaliteit van uw lokale regelingen. Heeft u alle lokale regelingen inzichtelijk? Zijn de laatste versies bekend? En wat is de kwaliteit van de regelingen?

Wij verwachten dat, indien alle regelingen bekend zijn en in RAP staan, er vier dagen nodig zijn om de scan uit te voeren. De kosten hiervoor bedragen € 3.000,- exclusief BTW, inclusief een voorbespreking en een adviesgesprek op uw locatie indien gewenst.

Door de Wnra komen de lokale regelingen te vervallen en dienen deze ondergebracht te worden in een personeelshandboek. Nadat de huidige lokale regelingen zijn gescand, besluit u over wat er in het personeelshandboek komt te staan.

Wij kunnen u hierbij ondersteunen of volledig ontzorgen. We nemen niet alleen de huidige lokale regelingen (na de scan op BW en cao gemeenten) op, maar kijken ook naar huidige procedures, richtlijnen en aanvraagformulieren. Daarbij onderzoeken we de wijze waarop we al deze informatie in een personeelshandboek opnemen. Welke manier van communiceren past bij uw medewerkers?

Wat is het resultaat voor u?

Een personeelshandboek voor de organisatie waarin de nieuwe arbeidsvoorwaarden (op basis van de oude lokale regelingen) staan. Uiteraard geschreven in duidelijke taal en onderhoudsvriendelijk. Daarbij bieden wij u een advies aan over de wijze waarop u dit nieuwe personeelshandboek communiceert naar uw medewerkers.

Investering

Wij verwachten, indien de scan op de lokale regelingen al is uitgevoerd, een werkweek nodig te hebben om het personeelshandboek op te stellen. Afhankelijk van de consultant moet u rekenen op een totale investering tussen € 2.500,- en € 3.500,-. 

Nieuwe kennis is nodig om de Wnra te kunnen implementeren en vanaf 2020 ook naar te kunnen handelen. De consultants van Driessen Professionals trainen (of informeren) diverse onderdelen in uw organisatie als het gaat om de praktische vertaling van de Wnra. Wij verzorgen geen training arbeidsrecht, maar wij kunnen wel HR, OR, MT en medewerkers informeren/trainen met betrekking tot wat de Wnra voor hen gaat betekenen.

Ook helpen wij de afdeling HRM bij de wijze waarop zij deze wetswijziging communiceren in de organisatie. Zo sluiten we, als onafhankelijke partij, aan bij gesprekken met OR, college of MT en helpen we bij het verzorgen van medewerkerssessies.

Wat is het resultaat voor u?

Bij het invoeren van een nieuwe wet is het van belang om alle mensen in de organisatie te betrekken. Wij zorgen ervoor dat u de juiste middelen heeft om dit zelf te doen, of nemen dit proces uit handen.

Investering 

Omdat deze dienst verschillende vormen kent, komen wij samen met u tot een offerte. Hierbij kijken we naar de consultant die het gaat oppakken, de tijdsinvestering op locatie en voorbereidingstijd.

We hebben de beschikking over een groep van ervaren en jonge HRM consultants. Door Wnra krijgen wij veel aanvragen binnen. Wilt u zeker weten dat de Wnra ook in uw organisatie geborgd is? Vul dan meteen onderstaand contactformulier in of neem contact met ons op via onderstaand contactgegevens.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wilt u interim ondersteuning of specialistisch advies over een of meerdere fases? Onze HRM-consultants blinken uit in de wijze waarop zij verbinding maken. Ze zijn pragmatisch, betrokken en hebben een hart voor de publieke sector. En ze bieden u ondersteuning én het juiste advies op de momenten dat u dat wenst. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0492 - 50 66 66 of onderstaand contactformulier.

Contactformulier

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Vraag of verzoek