Sociaal domein professionals

Grote veranderingen in het sociaal vragen om aanpassingsvermogen. Driessen Professionals en SCIOPENG zorgen voor flexibiliteit en kwaliteit met ervaren specialisten.

Het sociaal domein heeft de afgelopen jaren te maken gekregen met een omvangrijke stelselwijziging en decentralisaties. Deze transformatie vraagt om professionals met veel kennis en ervaring. Driessen Professionals en SCIOPENG leggen zich als specialist toe op de vraag naar specifieke schaarse profielen in het sociaal domein. Zo hebben gemeenten en zorginstellingen altijd de beschikking over de beste professionals.

Sciopeng

Met meer dan 250 specialisten ondersteunen Driessen Professionals en SCIOPENG op die momenten dat u het nodig hebt. Dit doen we met detachering van professionals over de volle breedte van het sociaal domein: Participatie, Werk & Inkomen, Schulddienstverlening, Wmo en Jeugdzorg.

Als vervanger voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), de Wajong en de Wet werk en bijstand (WWB) zijn gemeenten met de Participatiewet verantwoordelijk voor mensen die ondersteuning nodig hebben om te kunnen werken. De specialisten van SCIOPENG zet u in op de momenten dat u het nodig hebt. Wij leveren onder andere:

 • Klantmanagers Werk
 • Klantmanagers Inkomen
 • Juristen en Beleidsmedewerkers
 • Kwaliteitsmedewerkers

Schuldhulpverlening vraagt om kennis, ervaring en om oplossingen voor de lange termijn. SCIOPENG is specialist in schuldhulpverlening. Onze mensen zijn direct inzetbaar vanwege de vele jaren ervaring in het werkveld. De specialisten van SCIOPENG kiezen altijd voor een holistische benadering van het probleem. Want alleen op deze manier worden de problemen duurzaam aangepakt. Wij leveren onder andere:

 • Schuldhulpverleners
 • Budgetbeheerders
 • Bewindvoerders
 • Projectleiders

Meer activiteiten met minder financiële middelen. Dat was de taak voor onder andere gemeenten met de invoering van de nieuwe Wmo en Jeugdzorg. Gemeenten zijn hier voortvarend mee aan de slag gegaan. Door de nieuwe taken is er meer behoefte aan goede professionals. De specialisten van SCIOPENG zet u in op de momenten dat u behoefte hebt aan ondersteuning en versterking. Wij leveren onder andere:

 • Wmo consulenten
 • Jeugdconsulenten (SKJ geregistreerd)
 • Indicatiestellers
 • Medisch adviseurs
 • Beleidsmedewerkers