Onderwijs professionals 

Het lerarentekort in het voortgezet onderwijs vraagt om een andere aanpak. Driessen Professionals en GoudGrijs benutten het arbeidspotentieel van bevoegde 55- en 65-plusser.

Het leraren- en docententekort neemt toe. Het aantal schaarse profielen neemt toe en sommige docenten zijn bijna onvervangbaar. Onderwijsbesturen en arbeidsbemiddelaars staan tegenover elkaar. Driessen Professionals kiest voor samenwerking met het onderwijs. Samen met GoudGrijs leggen we ons als specialist toe op docenten. Zo voldoen wij aan de vraag naar een specifieke groep schaarse profielen in het voortgezet onderwijs (VO), middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en hoger beroepsonderwijs (HBO). En heeft u altijd de beschikking over de beste onderwijs professionals.

GoudGrijs

GoudGrijs richt zich als arbeidsbemiddelaar op bevoegde, vakbekwame en gedreven 55- en 65-plussers. Een groep die met pensioen is en toch graag op flexibele basis voor het onderwijs beschikbaar blijft. Wij willen de kennis en ervaring van deze groep niet verloren laten gaan. Zo draagt het stimuleren van langer doorwerken en het verhogen van de arbeidsparticipatie van (vroeg)gepensioneerde docenten bij aan het terugdringen van de lerarentekorten in het onderwijs. Het mes snijdt aan twee kanten, want het zijn ook juist de leraren die met hun kennis en ervaring voor balans zorgen in een docententeam en synergie creëren met jong onderwijstalent.

Op het gebied van onderwijsgevend (OP) en onderwijsondersteunend personeel met lesgebonden taken (OOP) hebben Driessen Professionals en GoudGrijs een groot netwerk. Dit zijn docenten op elk denkbaar vakgebied, Technisch Onderwijs Assistenten (TOA’s), examinatoren en surveillanten.

De docenten van GoudGrijs hebben allemaal een passie voor het onderwijs en jarenlange aantoonbare ervaring voor de klas. De docenten zijn geselecteerd op sterke pedagogische en didactische kwaliteiten en zijn enthousiast in de uitoefening van hun vak. Zo kiest u met een gerust hart voor een docent binnen elk denkbaar vakgebied.

Voortgezet Onderwijs (VO) 1e en 2e graads bevoegd. Alle voorkomende vakken, denk aan:

 • Docenten Nederlands, Engels en Duits
 • Docenten Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Klassieke talen, ICT

Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Alle voorkomende vakken, denk aan:

 • Werktuigbouwkunde
 • Zorg en Welzijn
 • Metaaltechniek
 • Electrotechniek
 • Motorvoertuigentechniek

De surveillanten van GoudGrijs zijn medeverantwoordelijk voor een goed en eerlijk verloop van tentamens, examens of andere toetsingsmomenten. Werkzaamheden bestaan onder andere uit het uitdelen en innemen van examen- of tentamenpapieren en het uitvoeren van identiteitscontroles en controleren van hulpmiddelen. Daarnaast houden zij toezicht en zien zij erop toe dat het examen in alle rust en conform de geldende examenprotocollen verloopt. Surveillanten staan stevig in hun schoenen, zijn stressbestendig en kunnen goed prioriteiten stellen. Door hun ervaring zijn ze in staat het overzicht te houden, onregelmatigheden te signaleren en snel en adequaat te reageren. Zo hoeft u geen lesbevoegden docenten te laten surveilleren en kunnen zij zich richten op hun primaire taak: lesgeven.

Examinatoren van GoudGrijs verstaan hun vak en hebben veel ervaring in het beoordelen van kennis, vaardigheden en competenties van leerlingen of studenten. Onze examinatoren zijn altijd up-to-date met de binnen het onderwijs geldende wet- en regelgeving, examenprogramma's of kwalificatiedossiers en de didactische werkvormen die passen bij een desbetreffende afdeling of opleiding. Zo hoeft u geen lesbevoegden docenten te laten examineren en kunnen zij zich richten op hun primaire taak: lesgeven.

Docenten Biologie, Natuur- en Scheikunde zijn schaars. Hun tijd dus ook. Een Technisch Onderwijs Assistenten (ook wel TOA of amanuensis genoemd) helpt om de tekorten in deze vakken aan de pakken. TOA van GoudGrijs ondersteunen bij biologie-, natuurkunde- en scheikundelessen op middelbare scholen of bij practica van HBO of WO opleidingen. In de meeste gevallen werkt de TOA echter in het voortgezet onderwijs. Afhankelijk van de grootte van de school legt een TOA zich toe op begeleiding bij één van de binask-vakken. Voor een TOA van GoudGrijs betekent dat:

 • voorbereiden, uitvoeren en/of ondersteunen van nieuwe experimenten;
 • begeleiden van leerlingen;
 • ondersteunen in het behouden van orde in de klas;
 • verrichten van onderhoudswerkzaamheden;
 • schoonmaken van instrumenten;
 • beheren van voorraden en inventaris;
 • bewaken van de veiligheid door o.a. locatiebeheer te adviseren;
 • meedenken over de aanschaf van materiaal;
 • ondersteunen van docenten in het gebruik van audiovisuele apparatuur