Juridische professionals

Complexere regelgeving en assertieve stakeholders leiden tot meer vraag naar juridische expertise. Driessen Professionals en Legalbylegal werken samen om aan de vraag naar juridische professionals te voldoen.

Taken en wetgeving

Als publieke organisatie ligt u onder een vergrootglas. Voldoen aan de laatste wet- en regelgeving is niet alleen wenselijk, het is ook noodzakelijk. Maar de taken en wetgeving zijn steeds complexer. De vraag naar (specialistische) juridische expertise bij veel organisaties in de overheid en zorg & welzijn neemt toe, maar kent ook duidelijke pieken en dalen.

Juridisch vakgebied

Legalbylegal is werkzaam op diverse juridische vakgebieden. Binnen de overheid ondersteunen wij u met juridische advisering op diverse gebieden waaronder het gebied van het sociaal domein, bestuurs- en privaatrecht, arbeids- en ambtenarenrecht, bezwaar en beroep, contracten- en aanbestedingsrecht, toezicht, vergunningverlening en handhaving. Binnen de gezondheidszorg gaat het onder andere om opdrachten op het terrein van het gezondheidsrecht, tucht- en klachtrecht, contractenrecht en medische claims.

Profielen en functies

De specialisten werken individueel of als onderdeel van een multidisciplinair projectteam met meerdere specialismen voor uw organisatie. Denk daarbij aan de volgende functies en profielen:

 • Jurist of Medewerker Bezwaar en Beroep
 • Medewerker Juridisch Zaken
 • Jurist
 • Juridisch Medewerker
 • Juridisch Adviseur
 • Juridisch Beleidsmedewerker
 • Strategisch Adviseur
 • Concern Jurist
 • Privacy Jurist
 • Jurist Arbeids- en Ambtenarenrecht
 • Personen / Letselschade Jurist
 • Jurist Gezondheidsrecht