Finance professionals 

Houd financieel controle over de richting die de organisatie inslaat. De financieel specialisten van Driessen Professionals en RSG Public brengen dit in de praktijk.

Veranderingen binnen de publieke sector zijn op grote schaal doorgevoerd. Decentralisaties in de overheid. Veranderingen in het onderwijs. Marktwerking in zorg & welzijn. Bezuinigingen op cultuur. Deze veranderingen worden zoveel mogelijk ingepast zonder verlies aan kwaliteit. Financieel vraagt dit om behendigheid en aanpassingsvermogen. De finance professionals van Driessen Professionals ondersteunen organisaties in het publieke domein hierbij.

RSG Public

De veranderingen in de publieke sector leggen extra druk op kosten en baten, subsidiebeheersing en recht- en doelmatige besteding van budgetten. De financiële beheersing van veranderingen is cruciaal om duurzaam beleid te voeren. Driessen Professionals werkt samen met partner RSG Public voor professionals op het gebied van Accounting & Reporting, Business Control en Corporate Governance. De financieel experts van RSG Public ondersteunen rijksoverheid, gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, zorg- en onderwijsinstellingen en woningcorporaties. De focus ligt op planning & control, verslaggeving en waardering, subsidieprojecten, treasury en compliance met wet- en regelgeving.

Rapportages en managementinformatie moeten steeds gedetailleerder en sneller beschikbaar zijn. Bedrijfsprocessen, automatiseringssystemen en beheersactiviteiten veranderen en de financiële verslaglegging die moet voldoen aan de laatste wet- en regelgeving. Dit vraagt veel tijd en stelt hoge eisen aan de competenties van uw medewerkers. Met de finance professionals van RSG Public houdt uw organisatie de piekbelasting onder controle en kunt u kennis en capaciteit uitbreiden. De professionals hebben ervaring met de meest recente BBV-voorschriften, aanbestedingsrichtlijnen, subsidie aanvraag en verantwoording, het sociaal domein, grondexploitatie en vastgoed. Door ons continue opleidingsprogramma, dat o.a. bestaat uit de opleiding Certified Business Controller, Public Control en Lean Six Sigma Green Belt, leveren onze professionals echt toegevoegde waarde.

Het doorvoeren van verbeteringen in bedrijfsprocessen gaat verder dan alleen de financiële afdeling. Juist door verder te kijken dan de financiële afdeling en verschillende bedrijfsonderdelen beter op elkaar af te stemmen, vergroot u het rendement. De finance professionals van RSG Public hebben veel ervaring op het gebied van Business en Project Control. Het zijn ervaren adviseurs of projectleiders, hebben kennis van de relevante wet en regelgeving zoals het BBV en kennen de politiek bestuurlijke verhoudingen. Met ons continue opleidingsprogramma, dat o.a. bestaat uit de opleiding Certified Business Controller, Public Control en Lean Six Sigma Green Belt, zorgen wij ervoor dat onze professionals echt toegevoegde waarde kunnen leveren. Zij helpen u om uw organisatie zo in te richten dat uw kansen worden benut en onverwachte tegenvallers voorkomen.

Organisaties in de publieke sector liggen onder een vergrootglas als het gaat om activiteiten die niet bijdragen aan hun kernactiviteiten. Daarbij moet rekening gehouden worden met tegenvallende inkomsten (of hogere kosten) in de financiële planning. Een goed functionerende Governance bestaat uit besturen, beheersen, toezicht houden en verantwoorden. Het zorgt ervoor dat de organisatie verantwoording kan afleggen over de activiteiten. De finance professionals van RSG Public helpen uw organisatie bij het opzetten en verbeteren van uw control framework en uitvoeren van audits. Onze professionals hebben vaak jarenlange ervaring opgedaan door het uitvoeren van verschillende opdrachten in de publieke sector zoals bij gemeenten, onderwijs- en zorginstellingen. Met continue cursussen en opleidingen zijn onze professionals op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving.

Organisatie in de publieke sector verwerken veel privacygevoelige informatie. Per 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Organisaties moeten aantonen dat ze zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Voor veel gemeenten, ministeries, onderwijsinstanties en zorginstellingen blijkt de implementatie van de AVG nog een grote uitdaging te zijn. De professionals van RSG public ondersteunen uw organisatie op de volgende onderwerpen rondom de privacy en AVG wetgeving:

  • Creëren van awareness;
  • Opstellen van privacyverklaringen, zowel voor interne als voor externe doeleinden;
  • Opstellen van een verwerkingsregister;
  • Uitvoeren van Data Protection Impact Assessments (DPIA’s);
  • Opstellen en overeenkomsten van verwerkersovereenkomsten;
  • Opstellen van procedures, o.a. rondom (het melden van) datalekken en de privacy rechten van betrokkenen (bijv. het recht op inzage en het recht op rectificatie);
  • Invoeren van privacy by design en privacy by default.